Referenties

Dijkversterkingen waterschap Hollandse Delta

Jaar: 2013- heden
Werkgever: WSHD
Opdrachtgever(s):

waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk

Beschrijving werkzaamheden: De dijkversterkingen van WSHD zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma van Rijkswaterstaat. De belangrijkste daarvan de Hoeksche Waard (Noord en Zuid), het Eiland van Dordrecht en Spui (Oost en West).

Ik ben verantwoordelijk voor de meest kritische verleggingen, die van Gasunie, Evides, Air Liquide en voor de bescherming van een aantal andere chemicaliënleidingen in de Leidingstraat. Daarnaast ben ik de kwaliteitsbewaker van verzoeken tot aanpassing, projectovereenstemmingen en eindafrekeningen.

Het verleggen van kabels en leidingen bij dijkversterkingen is een uiterst waardevolle ervaring, niet alleen door de grote aandacht die vereist is voor het vergunningstraject maar ook door het intensieve interactie van de netbeheerders met de Opdrachtnemers van het dijkversterkingen.

 

img-wshd_vacature_leeuwendaal

N32 Westfrisiaweg

Jaar: 2011-2013
Werkgever: GoConnectIT
Opdrachtgever(s):

Provincie Noord-Holland

Beschrijving werkzaamheden: De aanpassing van de Westfrisiaweg van Heerhugowaard tot Enkhuizen is een van de grootste projecten van de Provincie Noord-Holland en in qua Kabels en Leidingen de meest gecompliceerde. Ingeschakeld via en ondersteund door GoConnectIT ben ik als projectleider verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding van kostbare verleggingen van WRK/PWN-leidingen, HHNK persleidingen, Gasunie leidingen, een TenneT hoogspanningsmast, Liandon kabels en alle andere gebruikelijke distributie kabels en leidingen en telecom kabels.

Verleggingen werden gecompliceerd door de noodzaak de gedoogplichtprocedure van de Belemmeringenwet privaatrecht toe te passen. Mijn werkzaamheden zijn afgerond met alle verleggingsplannen, het opstellen van de vraagspecificatie K&L en de belangrijkste projectovereenstemmingen.

 

 

Zuidelijk Ringweg Groningen

Jaar: 2011-heden
Werkgever: Grontmij
 

 

Opdrachtgever(s):


RWS Noord-Nederland, Provincie Groningen, Gemeente Groningen

Beschrijving werkzaamheden: Voor de Zuidelijk Ringweg Groningen zijn de kabels en leidingen over strook van 7 kilometer lengte geïnventariseerd. Daarna zijn de hoofdknelpunten benoemd en in gesprekken met netbeheerders vastgesteld welke randvoorwaarden aan het ontwerp van de zuidelijke Ringweg Groningen meegegeven konden worden vanuit de ligging van kabels en leidingen.De opdracht is afgerond met een raming van kosten voor het verleggen van alle kabels en leidingen en aanbevelingen ten aanzien van de strategie voor het verleggen.

Sinds 2013 ben ik strategisch en juridisch adviseur voor dit project

 

Haak om Leeuwarden


Jaar: 2010-heden
Werkgever: Grontmij
Opdrachtgever(s): RWS Noord-Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden
Beschrijving werkzaamheden: De inventarisatie van kabels en leidingen voor dit technisch en bestuurlijk gecompliceerde project is in april 2010 gestart. In september 2010 zijn de eerste verleggingsplannen vastgesteld, meeste anderen in februari 2011. Vrijwel alle verleggingen worden in het derde kwartaal van 2011 en in het eerste en tweede kwartaal van 2012. Verleggingen worden contractueel vastgelegd in projectovereenstemmingen conform het uitvoeringsprotocol SKL. De Haak om Leeuwarden wordt uitgevoerd in zeer intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

 

Verdiepingsmodule omgevingsmanagement

Jaar: 2009-2012
Werkgever: Grontmij
Opdrachtgever(s): RWS Corporate Learning Centre
Beschrijving werkzaamheden: Het Corporate Learning Centre heeft in samenwerking met Grontmij een training ontwikkeld voor de IPM rolhouders van Omgevingsmanagement. Het onderdeel conditionering bestaat uit ruimtelijke ordening en vastgoed, kabels en leidingen en uit milieu en vergunningen. Mijn taak was het verzorgen van de training kabels en leidingen en de coördinatie van de overige onderdelen.