Karel HbR

 

Ik ben specialist op het brede gebied van Kabels & Leidingen door een groot aantal projecten voor ProRail, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en hoogheemraadschappen. Mooie projecten als de Betuweroute, de A4 Burgerveen-Leiden, de A7 Sneek, Nieuw Leyden, Maasvlakte 2, de A2 Oudenrijn-Everdingen, de Haak om Leeuwarden en de Zuidelijke Ringweg Groningen en waterschap Hollandse Delta.


Ik heb daarmee veel ervaring opgedaan met het proces van verleggen van kabels en leidingen (inventarisatie, verleggingsplannen, projectovereenstemmingen, eindafrekeningen), en een grondige kennis verworven van de toepassing van nadeelcompensatieregelingen zoals de NKL 1999, de Telecommunicatiewet, de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten (WION). Daarnaast heb ik meegewerkt aan het opstellen van gemeentelijke Leidingverordeningen en verlegregelingen.

Het is mijn missie netbeheerders, overheden en aannemers met elkaar te verbinden en samen te laten werken vanuit een beter begrip van elkaars belangen om de risico’s bij verleggingen  te reduceren.

 Klik hier om mijn recente referenties te bekijken.